Janet van Hell, Hoogleraar Taalkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, pleitte onlangs ervoor om kinderen al vanaf de kleutergroepen Engels te leren: "Engels leren gaat niet ten koste van de moedertaal. Kinderen die nu op school zitten, zullen dit taalgereedschap nodig hebben in de wereld waarin zij gaan participeren: de internationale gemeenschap." Maar, is daarvoor een een native speaker als docent nodig?

Lees erover in dit online artikel in Trouw: Creatieve kleuterjuf kan best Engels geven